Machilipatnam Restaurants/Hotels/Lodges

Teja Srinivasa Residency
English Palem
Phone Number: 08672-229558

Eswar Residency
Near to RTC Bus stand
Phone Number: 08672-223519

Apsara Hotel/lodge
English Palem
Phone Number: 08672-223518

Vani Hotel
Near to Raithu Bazar
Phone Number: 08672-222228

Hotel Vishnu Priya
Main Road
Phone Number: 08672-222131

Peacock Residency
Robertson pet
Phone Number: 08672-224277

Subbaiah Hotel
Main Road
Phone Number: 08672-222142

Udipi Sri Krishna Bhavan
Azad Road
Phone Number: 08672-223550

RR Bhavan
Bus Stand
Phone Number: 08672-223366

Vijaya Raghava Residency
Office Road
Phone Number: 08672-220935

Hotel New Aruna
Machilipatnam
Phone Number: 08672-224470


RK Paradise
Batchupet
Phone Number: 08672-227585

Gruhalakshmi Vilas Restaurant
Robertsonpet
Phone Number: 08672-222142

Venkateswara Restaurant
Ladies Club
Phone Number: 08672-224441

RCH Hotel
Rajavari centre
Phone Number:

Ram Sai Restaurants
Buttaipet
Phone Number: 09440661477

Bombay Garden Restaurant
Nagar Colony
Phone Number: 09490768482

Indra Bhawan Restaurant
Englishpalem
Phone Number: 08672-223316

Ganapathi Vilas
Machilipatnam
Phone Number: 08672-224385

Aruna Hotel
Machilipatnam
Phone Number: 08672-222182

Lodges

Prasanth Lodge
Cantonment Road
Phone Number: 08672-223474

Peacock Lodge
Rajavaripet
Phone Number: 08672-224277

Jangala Deluxe Lodge
Main Road
Phone Number: 08672-224731

Gokul vilas Lodge
Port Road
Phone Number: 09866048780

Sri Karthikeya Residency A/C Lodge
Jagannadhapuram
Phone Number: 08672-222784